Uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja

Web portal        www.trazimposao.hr  u vlasništvu tvrtke Info lider d.o.o., slobodan je za upotrebu svim posloprimcima i poslodavcima, a u svrhu pronalaženja odgovarajućeg zaposlenja ili zaposlenika.

www.trazimposao.hr  nije posrednik u zapošljavanju i stoga ne naplaćuje posredničku proviziju.

www.trazimposao.hr  ne garantira za točnost podataka u životopisima i oglasima.

www.trazimposao.hr  zadržava pravo brisanja tekstova neprimjerenog sadržaja.

Podaci u bazama podataka na portalu www.trazimposao.hr  su zaštićeni u smislu čl.3 Zakona o autorskom pravu u korist tvrtke Info lider  d.o.o., Podaci se mogu koristiti samo na način kako je to propisano u ovim Uvjetima korištenja.

Korištenjem podataka u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje, itd.) bez odobrenja, a osobito za masover nu distribuciju priopćenja, promotivnih poruka i sl informacija, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu te podliježete sankcijama.

www.trazimposao.hr  zadržava pravo jednokratnog korištenja podataka navedenih prilikom registracije u svrhu slanja e-mail obavijesti. Ukoliko ne želite primati e-mail obavijesti, molimo vas da se odjavite korištenjem linka za odjavu unutar primljene e-mail obavijesti.

Vaša privatnost

Informacije o vama koje unosite pri registraciji i u vašem životopisu/oglasu  www.trazimposao.hr  neće davati na upotrebu trećim osobama, osim na regularan način kako je to predviđeno uvjetima korištenja na stranicama www.trazimposao.hr  .

Podaci koje su posloprimci unijeli pri registraciji i u životopisima bit će dostupni samo registriranim poslodavcima koji su pristup bazi životopisa platili uplatom na žiro-račun tvrtke Info lider  d.o.o., te je na taj način utvrđen njihov stvarni identitet.

Međutim, posloprimci mogu koristiti i mogućnost da životopis bude anoniman, ne ostavljajući nikakve osobne podatke osim e-mail adrese.

www.trazimposao.hr  zadržava pravo jednokratnog korištenja podataka navedenih prilikom registracije u svrhu slanja e-mail obavijesti. Ukoliko ne želite primati e-mail obavijesti, molimo vas da se odjavite korištenjem linka za odjavu unutar primljene e-mail obavijesti.

Uvjeti korištenja za poslodavce

Objavljivanje slobodnih radnih mjesta i pretraživanje životopisa na portalu www.trazimposao.hr  su besplatni u rubrici , na naslovnici  naplaćuje se sukladno cjeniku na dan korištenja usluge. www.trazimposao.hr  ne garantira za točnost podataka u životopisima posloprimaca.

www.trazimposao.hr  zadržava pravo brisanja tekstova ne primjerenog, uvredljivog i diskriminatornog sadržaja sukladno trenutno važećim propisima Republike Hrvatske. Prema čl.2 Zakona o radu, poslodavcima nije dozvoljeno u oglasima navoditi uvjete koji se tiču starosne dobi ili spola. Oglasi u kojima se nalaze uvjeti o dobi i spolu biti će ispravljeni. Ukoliko poslodavac ne poštuje pozitivne propise, a posebice odredbe Zakona o radu  www.trazimposao.hr  zadržava pravo na neobjavljivanje oglasa tog poslodavca.

Registirani poslodavci mogu objavljivati oglase za radna mjesta, naknadno ih mijenjati, pratiti statistiku posjećenosti objavljenih oglasa, pretraživati sažetke životopisa te koristiti ostale napredne funkcije koje su instalirane ili će tek biti.

Uvjeti korištenja za posloprimce

Pretraživanje baze podataka slobodnih radnih mjesta i postavljanje životopisa na portal i   www.trazimposao.hr  je besplatno. www.trazimposao.hr  ne garantira za točnost podataka u oglasima poslodavaca.

Neregistrirani posloprimci mogu pretraživati oglase za posao i pristupati im. Registirani posloprimci mogu pretraživati oglase za posao, unijeti svoj životopis, naknadno ga mijenjati te koristiti ostale napredne funkcije koje su instalirane ili će tek biti. Posloprimci ne moraju niti u životopisu niti na ostalim mjestima unositi potpune osobne podatke. Kao kontakt adresu mogu također navesti i anonimnu e-mail adresu.

Ova pravila podložna su izmjenama i važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama www.trzimposao.hr.

.